Banner

Multimedia Marketing

VIDEO MARKETING

Thêm video vào website của Doanh nghiệp hoặc thông tin của doanh nghiệp trên www.yp.vn sẽ giúp Doanh nghiệp tiếp cận thị trường mục tiêu một cách năng động và thu hút nhiều lượt truy cập hơn. Với các thuật ngữ tìm kiếm tối ưu, Video có thể nhanh chóng đạt vị trí cao trên các công cụ tìm kiếm.

Liên hệ ngay   

 

Giải pháp

Chúng tôi sẽ sản xuất một Video Clip với thời lượng 30 giây trở lên cho Doanh nghiệp. Khi hoàn thành, chúng tôi sẽ liên kết với nội dung quảng cáo trực tuyến của Doanh nghiệp trên YP.VN, tải lên Youtube và website của Doanh nghiệp. Ngoài ra, chúng tôi sẽ gửi lại Doanh nghiệp một bản DVD để trình chiếu trong các buổi hội thảo, sự kiện quảng bá hình ảnh của đơn vị hoặc để giới thiệu và hướng dẫn các sản phẩm, dịch vụ của mình.

 

Photo Video

Video chất lượng cao được thực hiện từ các bức ảnh, hình ảnh tư liệu tĩnh.

Bao gồm:

  Viết kịch bản & lời bình.
 Lựa chọn thời lượng linh hoạt
       30 hoặc 60 giây.
  Thực hiện Video.

 
 

Tìm hiểu thêm   
 
 
 

Custom Video

Chúng tôi sẽ ghi hình có lời thoại và thực hiện Video tại một địa điểm 

Bao gồm:

  Viết kịch bản & lời bình.
  Lựa chọn thời lượng linh hoạt
       30 hoặc 60 giây
  Tổ chức ghi hình tại tối đa
       một địa điểm. 

  Thực hiện Video.

 
 

Tìm hiểu thêm  
 
 
 

Premium Video

Video chất lượng cao có thể sử dụng phát sóng trên truyền hình, được thực hiện bởi các nhà làm phim sáng tạo và chuyên nghiệp.

Bao gồm:

  Viết kịch bản & lời bình.
  Thời lượng linh hoạt
       theo yêu cầu.

  Tổ chức ghi hình tại tối đa
       một địa điểm.
  Thực hiện Video.

 
 

Tìm hiểu thêm  
 
 

Nếu Doanh nghiệp đã có sẵn Video?

Chúng tôi sẽ biên tập lại Video cho phù hợp với mục tiêu quảng cáo hiện tại của Doanh nghiệp bao gồm:

  Thêm âm thanh (lồng nhạc), hình ảnh.
  Viết và đọc lời bình.

Xem chi tiết