Thư quảng cáo trực tiếp – YP Admail

Cung cấp dữ liệu khách hàng, gửi thư và tài liệu quảng cáo theo yêu cầu cụ thể của Doanh nghiệp đến nhóm khách hàng mục tiêu nhanh chóng và hiệu quả:
- Tìm kiếm thông tin khách hàng mục tiêu theo từng chiến dịch quảng cáo của Doanh Nghiệp.
- Thiết kế, in ấn tài liệu, thư và các ấn phẩm quảng cáo khuyến mãi.
- Gấp thư, tài liệu quảng cáo và gửi đến khách hàng qua đường Bưu Điện hoặc email.
- Đặc biệt, cung cấp dịch vụ phát tờ rơi, tài liệu quảng cáo đến các đối tượng với mức phí tiết kiệm nhất.

Liên hệ ngay

Cách thực hiện chiến dịch Thư quảng cáo trực tiếp

 

Thư quảng cáo trực tiếp là cách hiệu quả để tiếp thị Doanh nghiệp vì nó có khả năng định hướng tốt hơn các nhóm khách hàng của bạn.

Sử dụng danh sách thuê hay mua, bạn có thể gửi thông tin chi tiết đến khách hàng hiện tại hoặc khách hàng có tiềm năng.

Lựa chọn danh sách cẩn thận & kiểm tra thư từ giúp bạn gia tăng hiệu quả các chiến dịch Thư quảng cáo trực tiếp.

Hãy phối hợp với một đơn vị cung cấp dữ liệu hoặc bưu điện để gia tăng cơ hội thành công với các chiến dịch Thư quảng cáo trực tiếp.

Bước 1

Phát triển khách hàng mục tiêu. Để xử lý thành công một chiến dịch Thư quảng cáo trực tiếp, bạn cần phải gửi thông tin đến đúng đối tượng cần gửi. Hãy lập ra một danh sách các khách hàng có những đặc điểm chung bao gồm giới tính, tuổi tác, tình trạng hôn nhân & gia đình, địa điểm, các yếu tố khác để định hướng chính xác & đúng yêu cầu các loại khách hàng.

Bước 2

Liên hệ với đơn vị cung cấp dữ liệu để xem có thể thuê hoặc mua danh sách khách hàng với các tiêu chí cần thiết này hay không. Nếu không có sẵn nguồn dữ liệu theo yêu cầu của bạn, họ sẽ giới thiệu những đơn vị khác phù hợp hơn. Ví dụ, sau khi nhận danh sách tiêu chí từ bạn, họ sẽ cung cấp cho bạn danh sách các tạp chí, danh sách hội viên hội thương mại hoặc các đơn vị cung cấp khác. Bạn trực tiếp liên hệ các hiệp hội hay tổ chức này xem họ có bán hay cho thuê danh sách không. Hãy liên hệ bưu điện hoặc đơn vị cung cấp dữ liệu, nếu bạn muốn gửi thư đến các địa chỉ cụ thể hoặc gửi ngẫu nhiên đến các hộ gia đình…

Bước 3

Lập ngân quỹ cho chiến dịch Thư quảng cáo trực tiếp bao gồm chi phí xây dựng chương trình, thiết kế in ấn tài liệu, gửi thư. Chi phí gửi thư bao gồm phân loại, tem & tem hoàn trả đối với thư sai địa chỉ nếu bạn muốn theo dõi để gửi lại trong tương lai.

Bước 4

Xác định hình thức gửi thư dựa trên ngân quỹ của mình. Bạn có thể gửi 1 thư ngỏ, 1 vài tờ rơi quảng cáo hoặc 1 bộ brochure. Một khi bạn đã xác định được nội dung và hình thức gửi thư, bạn sẽ biết cách sắp xếp thông tin cho phù hợp. Hãy liên hệ đơn vị cung cấp dịch vụ để được hỗ trợ các yêu cầu cho Thư quảng cáo trực tiếp.

Bước 5

Tạo thông tin, phân chia thành nhiều nội dung khác nhau. Nếu dùng brochure hay tờ rơi, các nội dung khác nhau của thông tin sẽ phải sắp xếp để tạo ấn tượng cao nhất đối với người đọc. Điều này đòi hỏi bạn chuẩn bị nội dung và sắp xếp cho phù hợp trên tài liệu. Vídụ, nếu thư có phiếu đăng ký thì thông tin mặt sau phiếu đăng ký phải được gửi lại với phiếu hoặc để lại thông tin, như 1 nhãn thư chẳng hạn, nếu bạn muốn khách hàng giữ thông tin trong tay.

Bước 6

Thực hiện nhiều thư nhưng phải kiểm tra từng cái. Tốt hơn nên tập trung vào một thông điệp cụ thể. Thiết kế hoặc tạo định dạng và gửi đến toàn bộ danh sách. Tạo hai hay nhiều nội dung nữa và kiểm tra những thư này xem cái nào tốt hơn. Sau đó sẽ quyết định mẫu nào bạn cảm thấy có hiệu quả nhất.

(Theo Rick Suttle, Demand Mania)