CÁC HÌNH THỨC
QUẢNG CÁO
TRÊN WEBSITE YP.VN

 

 

Các hình thức quảng cáoCác hình thức quảng cáo trên site YP.VN

Quảng cáo động (Top Banner, Large Logo, Big logo...): nội dung quảng cáo được thể hiện dưới dạng Banner hoặc logo tại trang chủ hoặc các trang khác trong website nhưng tại 1 vị trí cố định trong trang, không xuất hiện theo nội dung đang được tìm kiếm.
Quảng cáo tĩnh (Large Trade Logo, Big Trade Logo, Text...): là các nội dung quảng cáo được thể hiện dưới dạng logo, text hoặc trang quảng cáo ... Hình thức này được xuất hiện trong dữ liệu của Doanh nghiệp khi người xem truy xuất tới và tạo vị trí ưu tiên cho doanh nghiệp.
Quảng cáo theo từ khóa (Display for keyword): logo quảng cáo của doanh nghiệp đăng quảng cáo sẽ xuất hiện trên trang kết quả tìm kiếm khi nội dung tra cứu của người sử dụng trong ô tìm kiếm trùng với các từ khóa của khách hàng quảng cáo.


Liên hệ ngay