QUÁ TRÌNH


PHÁT TRIỂN

Giới thiệu  Quá trình phát triển Sơ đồ tổ chức   Ban Lãnh đạo Thành tích Quy chế hoạt động Chính sách bảo mật thông tin

CTY CP TRUYỀN THÔNG NHỮNG TRANG VÀNG VIỆT NAM

- TỰ HÀO 20 NĂM PHÁT TRIỂN

Giai đoạn 1992 - 1995: Chương trình thực nghiệm giữa Tổng Công Ty Bưu Chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) & Worldcorp Holding (Singapore).

 Bưu điện TP. Hồ Chí Minh ký văn bản thỏa thuận với Cty Worldcorp Holdings (Singapore) hợp tác thử nghiệm xuất bản sách Niên Giám Điện Thoại Những Trang Vàng theo tiêu chuẩn quốc tế.

 Năm 1993: Bưu điện TP. Hồ Chí Minh thành lập Trung Tâm Niên Giám Điện Thoại & Những Trang Vàng trực thuộc Công ty Điện Thoại TP.HCM.

 

 

Giai đoạn 1995 - 2000: Hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa  VNPT với Worldcorp Holding ( Singapore ) & Pacific Access.

 Ngày 17/06/1995: Hợp đồng hợp tác kinh doanh xuất bản cuốn Niên Giám Điện Thoại Những Trang Vàng giữa Tổng Cty Bưu Chính Viễn Thông Việt Nam và Cty Worldcorp Holding với thời hạn 5 năm (1995-2000).

 Ngày 25/08/1997: Trung tâm Niên Giám Điện Thoại & Những Trang Vàng trở thành đơn vị trực thuộc Bưu Điện TP Hồ Chí Minh.

 

 

Giai đoạn 2000 - 2005: Hợp đồng hợp tác kinh doanh kết thúc.

 Ngày 31/12/2000: Hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC) với công ty Worldcorp Holding (Singapore) kết thúc. Trung Tâm Niên Giám Điện Thoại - Những Trang Vàng TP. HCM tiếp tục hoạt động với những định hướng phát triển mới.

 Gia nhập Hiệp hội các nhà xuất bản Niên Giám Điện Thoại Những Trang Vàng Châu Á (APAID) năm 2003.

 

Giai đoạn 2005 đến 2013: Hội nhập khu vực quốc tế - thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp, tiếp tục phát triển và mở rộng các dịch vụ.

 Ngày 05/10/2004: Bộ Bưu Chính Viễn thông Việt Nam ra quyết định số 40/2004/QĐ-BBCVT V/v chuyển Trung Tâm Niêm Giám Điện Thoại - Những Trang Vàng  Bưu Điện TP.HCM thành Cty CP Niêm Giám Điện THoại Vàng Trang Vàng 2 - Việt Nam – Thành Viên Của Tập đoàn VNPT.

 Ngày 16/03/2005: Sở Kế Hoạch và Đầu tư TP. HCM cấp giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103003191 cho Cty Cổ Phần Niên Giám Điện Thoại Và Trang Vàng 2 - Việt Nam.

 Gia nhập Hiệp Hội Quảng Cáo Việt Nam (VAA ) và Hiệp Hội Quảng Cáo TP.HCM năm 2008.

 Gia nhập Hiệp Hội Trang Vàng Quốc tế ( Mỹ ) YPA năm 2009.

 

 

 

 

 

Từ 6/3/2013: bước vào giai đoạn phát triển mới, VYP sẽ thay đổi với tên chính thức là:

Công ty CP Truyền Thông Những Trang Vàng Việt Nam (YPM)

Tên nước ngoài: Việt Nam Yellow Pages Media Joint Stock Company.

Tên viết tắt: Yellow Pages Media.

Website chính thức:

Yellowpagesmedia.vn

yellowmedia.vn

yellowpagesmedia.com.vn